Bostadsrätter

Öppna dörren till ditt nya hem så länge du vill. Att bo i bostadsrätt innebär nämligen att fastigheten, hus och tomtmark ägs gemensamt i en bostadsrättsförening som du själv ingår i.
Du har alltså inflytande över frågor som gäller boendet, framtida renoveringar och ekonomi. Dessutom får du göra förbättringar i din lägenhet efter egna behov och önskemål.
Här hittar du alla våra aktuella projekt inom bostadsrätter.

Orter:

Projektstatus:


3Hus Trygghetspaket

Skapar lugn och trygghet i din bostadsaffär


3Hus Trygghetspaket

Med vårt trygghetspaket kan du känna dig lugn genom hela ditt bostadsköp. Om du inte säljer din nuvarande bostad i tid eller har frågetecken angående bostadsrättsföreningen så är trygghetspaketet till stor hjälp.

Förutom skydd för dubbla boendekostnader, granskning av bostadsrättsföreningen vid köp av bostadsrätt ingår även andra viktiga fördelar.

Allt för att du ska känna dig trygg med ditt köp.

Dubbelt boendekostnadsskydd

Ersättning för månadsavgiften i din nya bostad i upp till 3 månader.

Om försäljningen av din befintliga bostad drar ut på tiden, kan du efter prövning, få ersättning motsvarande månadsavgiften för din nya bostad i upp till 3 månader. För att erhålla fullt skydd från tillträdesdagen måste du ansöka om detta senast 3 månader före tillträdet till din nya bostad. Kriterierna till ersättningen är att du försökt sälja din bostad (genom registrerad mäklare) minst 6 månader innan tillträde till ett marknadsmässigt pris.

Fast kostnad vid avhopp

Särskild prövning gäller

Om dina förhållanden ändras allvarligt till följd av exempelvis dödsfall, kritisk sjukdom eller arbetslöshet, kan du efter särskild prövning ges rätt att frånträda ditt förhandsavtal utan att riskera annat än det erlagda förskottet och kostnaden för de tillval du beställt.

För att kunna utnyttja möjligheten att hoppa av till en fast kostnad, måste du skriftligen meddela din bostadsrättsförening om din avsikt, innan upplåtelse sker och senast en månad från det att du fick reda på din definitiva tillträdesdag.

Vi ger dig en räntegaranti

Räntegaranti i två år gällande föreningens lån

Vi erbjuder en räntegaranti för lån som tas av bostadsrättsföreningen. Garantin ger dig som köpare en trygghet i att räntehöjningar inte behöver få en direkt påverkan på din månadsavgift. I tider av räntehöjningar tvingas många bostadsrättsföreningar att höja sina månadsavgifter för föreningens medlemmar. Räntegarantin som vi erbjuder innebär att föreningen kompenseras för mellanskillnaden mellan den aktuella bankräntan och en garanterad ränta, från tiden för föreningens placering av lånen och två år framåt i tiden.

Garanti avseende osålda lägenheter

Kompensation till bostadsrättsföreningen för bostäder som inte sålts

Vi kompenserar bostadsrättsföreningen för bostadsrätter som eventuellt inte har sålts genom att garantera insatser, upplåtelseavgifter och månadsavgifter för dessa bostäder. Du behöver därför inte oroa dig för bostadsrättsföreningens ekonomi på grund av att inte alla bostäder är sålda.

Om det finns outhyrda kommersiella lokaler i bostadsrättsföreningen så kompenserar vi föreningen även för bortfall av hyresintäkter under ett år.

Trygga garantier på bostaden

Garanti skapar trygghet i kommande kostnader

Inför produktionsstart tecknas alltid en försäkring som garanterar att bygget färdigställs.

Garantitiden är fem år för bostäderna, det gäller även för vitvaror, vs-armaturer, ytskikt som målning m.m.