Hyresgästinformation

Vi på 3Hus är glada över att ha dig som hyresgäst! Vi hoppas att du ska trivas i din bostad, med grannar och med oss som hyresvärd!

Välkommen till din bostad

Om 3Hus

Fastighets AB 3Hus är ett komplett fastighetsbolag som förvaltar och bygger nya bostäder i södra Sverige.
3Hus har god framtidstro och arbetar för en hållbar framtid.
Vårt mål är att våra bostäder ska vara hållbara, funktionella samt främja människan och miljön. Din trivsel är viktig för oss!

Bopärm

Har du några frågor om ditt boende finner du informationen här på vår hemsida. Annars är du välkommen att kontakta hyresvärden så hjälper vi dig!

Kundtjänst

På hyresgästportalen my.hogia.se hämtar du information som rör fastigheten du bor i och gör din serviceanmälan.

Serviceanmälan

Du gör enklast din serviceanmälan via hyresgästportalen my.hogia.se
eller ring 042-509 60, helgfria vardagar kl. 09:30-11:30.
Vill du hellre skicka mejl kontaktar du oss på info@3hus.se

Fastighetsjour

Vid akuta ärenden, fara för person eller egendom, på kvällar, nätter och helger
ring; Bravidas Fastighetsjour 040-676 92 95. 

OBS! onödiga jourutryckningar debiteras hyresgästen

Vart vänder jag mig om något är sönder/ej fungerar eller om jag får skadedjur/ohyra i lägenheten?

Kontakta hyresvärden, se serviceanmälan.

Vad ansvarar du själv för?

 • Förbrukningsmaterial som lysrör, lampor, glimtändare, fläktfilter, batteri till brandvarnare och säkringar i de fall proppskåpet är placerat i lägenheten. 
 • Rengöring av fläktfilter, ventilationsdon, spaltventiler, golvbrunnar, vattenlås samt avrinningsrör för kondensvatten i kylskåp och liknande. 
 • Skötsel av balkong och egen uteplats.

1. Inflyttning och utflyttning

När du flyttar in

Mina Sidor

Anslut dig till hyresgästportalen my.hogia.se, inbjudningsmail skickas ut från Hogia.

Adressändring

Det är bra om du adressändrar i god tid innan inflyttning. Gå in på www.adressandring.se/privatperson.se och gör din adressändring där.

Kvittera ut nycklar

Du får tillträde till din lägenhet första helgfria vardagen i månaden efter klockan 12.00, eller efter överenskommelse. Du ska vid tillfället kunna visa upp legitimation, betald hyra samt ditt hyreskontrakt.

Betalning av hyra

Betalning av hyra sker månadsvis i förskott. Som hyresgäst är du skyldig att betala hyra oavsett om du fått hyresfaktura eller inte. Har du frågor om din hyra kan du kontakta hyresvärden.

Elabonnemang

Normalt sett behöver du teckna elabonnemang för hushållselen i lägenheten. Läs på kontraktet vad som gäller för just din lägenhet.

Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?

Ett elnät ägs av ett elnätsföretag. Detta kan du inte välja själv, det styrs av var du bor. Elen du använder handlar du av ett elhandelsföretag som du själv väljer. Gör du inget aktivt val gällande elhandel finns risk att du blir tilldelad ett dyrare avtal. Det är även i ett elhandelsavtal möjligt att välja fast eller rörligt pris.

Hemförsäkring

Du som hyresgäst förbinder dig att teckna och vidmakthålla en hemförsäkring. För att teckna hemförsäkring, kontakta ett försäkringsbolag.

När du flyttar ut

Uppsägning

Uppsägningsblanketten hittar du längst ner på baksidan av ditt hyreskontrakt. Uppsägningsblanketten skickas med post till hyresvärden.

Uppsägningstiden är tre kalendermånader från närmast kommande månadsskifte, enligt hyreslagens bestämmelser.

Elabonnemang

När du flyttar från din bostad säger du upp ditt elabonnemang, vanligtvis minst 3 vardagar före utflyttning. Har du olika leverantörer för nät- och elabonnemang ska båda sägas upp. Tänk på att meddela dem din nya adress för slutfaktura. Du som hyresgäst ansvarar för elen fram tills din uppsägningstid gått ut. Inkommer det fakturor beroende på att du har sagt upp ditt elabonnemang till fel datum, kommer du att vidarefaktureras den fakturan.

Adressändring/ flyttanmälan

För posten ska komma till din nya adress gör en flyttanmälan i god tid. Gå in på www.adressandring.se och gör en flyttanmälan.

Förbesiktning

När vi mottagit och bekräftat din uppsägning kontaktas du av uthyraren för inbokning av förbesiktning.

Visning

Det är viktigt att du medverkar så att vi kan visa din lägenhet för de kandidater som vill flytta in efter dig.

Slut- och städbesiktning

Vid avflyttning kontrolleras städningen i lägenheten. Samtliga nycklar återlämnas till hyresvärden. Du kommer att bli kontaktad av uthyraren för inbokning av städbesiktning. Vid städbesiktning i samband med utflyttning kontrolleras även tillhörande förråd.

Återställning

All form av inredning och utrustning som inte tillhör lägenheten ska plockas bort. Spikar, skruv och plugg ska tas bort från vägg och tak, hålen ska spacklas igen och slipas samt målas över med färg lika vägg och tak.

Lägenheten får inte vara i sämre skick än när du flyttade in, då blir du återställningsskyldig. 

Hur noga måste jag städa?

Lägenheten skall vara flyttstädad när du lämnar den. Om lägenheten ej godkänns vid besiktning debiteras du för städning av städfirma.

Får jag lämna förslag på ny hyresgäst när jag har sagt upp min lägenhet?

Det får du givetvis göra. Be dem att ta kontakt med hyresvärden. Men vi kan inte garantera att personen i fråga får hyra lägenheten.

Uppsägning vid dödsfall

Uppsägningstiden är en kalendermånad från närmast kommande månadsskifte. Detta gäller om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet. Observera att en månad här räknas från den dag dödsfallet inträffar.

Lägenheten ska sägas upp av den som är närmast anhörig och visar upp ett vårdnadsintyg alternativt dödsfallsintyg med släktutredning och eventuella fullmakter. Begravningsbyrån hjälper till att ta fram de handlingar som behövs.

Ska vi hyra ut lägenheten till någon annan intressent har dödsboet samma skyldighet som en vanlig hyresgäst att visa lägenheten vid den eller de tider som gjorts upp i förväg. Vi behöver därför kontaktuppgifter till den som är ansvarig för dödsboet. 

2. Hyra och betalning

Hyresavier & felanmälningar

Av miljöhänsyn skickas inte hyresavier ut i pappersformat. Hyresavierna hittas i hyresgästportalen my.hogia.se Där görs även felanmälningar och ärendet följs upp här. Alla hyresgäster som vi har korrekt mailadress till får mail med inbjudan och information om hur man registrerar sig. Har du inte fått mailet kontakta hyresvärden.

Betalning av hyran via autogiro

Möjlighet finns att betala hyran via autogiro om så önskas.
Kontakta hyresvärden så skickas en medgivandeblankett ut.

Pappersfaktura

Har du ej tillgång till dator ber vi dig kontakta hyresvärden för att erhålla pappersfaktura. Det tillkommer då en aviavgift på 50 kr. 

Sena betalningar

Betalas inte hyran i tid skickas en betalningspåminnelse. Detta medför en extra  kostnad på 180 kronor. Sena betalningar kan leda till förlorat hyreskontrakt.

3. Ordnings- och trivselregler

Att bo i hyresrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende, tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna bidrar alla till god gemenskap.

Om du störs av en granne vid upprepade tillfällen ber vi dig i första hand meddela grannen så grannen blir medveten om störningen. Vi har alla skyldighet att visa respekt och hänsyn gentemot varandra, men vi måste såklart också vara medvetna om att alla har olika rutiner och ser saker ur olika perspektiv. Att föra en dialog med grannen löser många problem och ökar förståelsen.
Om problemen/störningen kvarstår anmäls störningen till hyresvärden. 

Antal personer som får bo i en lägenhet

Antal personer som får bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning.

 • En 1:a är anpassad för max 2 personer
 • En 2:a är anpassad för max 3 personer
 • En 3:a är anpassad för max 4 personer
 • En 4:a är anpassad för max 6 personer

Musik, party, trivsel mm

Normalt skall ”frid råda” både inomhus och på gården mellan 22:00 -07:00. Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du t ex inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. 

Om du planerar en fest eller andra trevligheter är det bra om du informerar grannarna eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka om grannarna har blivit informerade.

Ytterdörrar

Se till att ytterdörrar går i lås efter dig vid in- eller utpassage till hus/miljörum/förråd. Detta minskar risken att få objudna gäster.

Gemensamma utrymmen

Cyklar, barnvagnar, rollatorer mm får ej förvaras i gemensam entré, trapphus eller loftgång då det är utrymningsvägar vid brand. Barnvagnar och rollatorer mm förvaras i lägenheten eller i angivet utrymme för detta ändamål.

Det är absolut förbjudet att röka i gemensamma utrymmen och kom ihåg att släcka lamporna. 

Lägenhetsförråd

Vissa lägenheter har externa förråd som är placerade i gemensamt förrådsrum eller byggnad på gård/källare. Förråden är märkta med lägenhetsnummer. Du får absolut inte använda andra hyresgästers förrådsutrymmen. 

Lås alltid ditt förråd även om det inte används. Du ansvarar för ditt förråd så länge du är hyresgäst hos 3Hus. Tänk på brandrisken, förvara inte brandfarliga vätskor i förrådet. Kontrollera att alla dörrar till förrådsrummet är stängda och låsta när du lämnar. Branddörrar ska alltid vara stängda.

All förvaring av möbler, kartonger mm utanför förråden är förbjudet. 

Gården är ingen parkeringsplats

De uppställningsplatser som är avsedda för cyklar, bilar och mopeder m.fl. ska användas. 

Vid flytt, om du är rörelsehindrad eller vid transport av tunga och skrymmande laster är det givetvis tillåtet att köra fram till entrén. Kom dock ihåg att avlägsna bilen snarast!  

Gårdarna

Plocka upp efter era djur och lämna inte några cigarettfimpar eller annat skräp på gården. Genom att visa hänsyn kan vi alla njuta av vistelsen utomhus. 

Säkerhet och ansvar

Tillsammans försvårar vi inbrott och skadegörelse. Se till att dörrar till entré, förrådsbyggnader och miljöhus är ordentligt låsta. 

Om det uppstår skador på våra hus eller gemensamma byggnader, skall detta snarast anmälas till fastighetsskötaren eller hyresvärd. 

Balkonger/uteplatser

Tvätt, textilier eller mattor får ej hängas på balkongräcke. Mattor får ej skakas och piskas på balkongen/uteplatsen. Tänk på att inte mata fåglar då fågelmaten lockar råttor till våra hus. Balkonglådor får endast hängas på balkongräckets insida för att inte riskera skador om dessa trillar ner.

Vid önskemål om uppsättning av insynsskydd eller markis kontakta hyresvärden. 

Parabolantenner eller dylikt får ej monteras/placeras på balkonger/uteplatser.

Lägenheter med uteplats

Ni ansvarar själva för er plattbelagda yta. Hyresvärden sköter underhållet av gräsmatta och häck. Ta kontakt med fastighetsskötaren för godkännande om ni på egen hand önskar komplettera med planteringar.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla på balkong eller uteplats. 

Snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning utförs normalt mellan klockan 06.00 – 23.00. Vid extrema förhållanden kan det bli aktuellt med snöröjning även vid andra tidpunkter. Prioriterade platser snöröjs och halkbekämpas först.

Bor du i marklägenhet med egen ingång eller i lägenhet med egen yttertrappa och ingång ansvarar du för snöröjning och halkbekämpning på den mark som tillhör lägenheten. Du ansvarar själv för att skotta vid din entré.

Hyr du parkeringsplats eller garage ansvarar du för skottning av egen parkeringsplats. Tänk på att skotta bort snövallen som bildas i kanten av din parkeringsplats och utanför garageporten när vi har snöröjt parkeringsområdet.

Är det tillåtet att ha husdjur i lägenheten?

Det är tillåtet att ha husdjur. Tänk på att du ansvarar för eventuella skador som husdjuret orsakar i lägenheten och ditt husdjur får givetvis inte störa grannar.

4. Din trygghet och säkerhet

Trygghet

Alla har rätt till att känna sig trygga i sin bostad. Om en händelse eller situation gör att du känner dig otrygg ska du kontakta din hyresvärd. 

Om läget är akut ring 112.

Brandvarnare

Hyresvärden tillhandahåller och monterar brandvarnare i din bostad. Du som hyresgäst är skyldig att byta batterier och testa den regelbundet samt att snarast anmäla till hyresvärden ifall brandvarnaren inte fungerar. 

Du får inte måla eller göra annan åverkan på brandvarnaren. 

Brandrisk

Dörrar till våningsplan, trapphus, källarkorridor och garage ska alltid hållas stängda för att förhindra spridning av eventuell brand.

Släcka levande ljus när du lämnar rummet och kontrollera att spisplattor är avstängda när du lämnar hemmet eller går och lägger dig. Lämna inte värmealstrande objekt som laptop eller surfplatta på brännbara material i sängen eller soffan en längre tid utan uppsikt. Läs även följande broschyrer som finns på nätet:

”Brandskydd i flerbostadshus”

”Hitta och rätta till risker i ditt hem”

”Om det börjar brinna”

5. Nyckelhantering och kortläsare (tagg)

Regler för innehav av nycklar/nyckelbrickor

Erhållna nycklar/nyckelbrickor är värdeföremål! De representerar det sammanlagda värdet av allt som förvaras i de utrymmen till vilka nycklarna/nyckelbrickan passar.
Du som innehavare av nycklar/nyckelbrickor är skyldig att:

 • förvara dem säkert sätt så de inte kommer i obehörigas händer
 • inte låna ut dem till obehöriga
 • inte tillverka kopior
 • inte märka dem så obehöriga kan identifiera dem till avsedd adress eller avsett lås
 • inte låta någon nyckel/nyckelbricka förändras vare sig avseende märkning eller utförande
 • omedelbart anmäla eventuell förlust av dem till hyresvärden
 • på begäran uppvisa eller återlämna nycklarna/nyckelbrickorna
 • vid hyrestidens avslut omedelbart lämna tillbaka utkvitterade nycklar/nyckelbrickor.
 • vid förlust av nycklar/nyckelbrickor ersätta hyresvärdens samtliga kostnader i samband med låsbyte och/eller framtagning av ny nyckel/nyckelbricka.

Vid beställning av extra nycklar och nyckelbrickor;
Kontakta Fastighets AB 3Hus, info@3hus.se, 042-509 60

6. Avfall och återvinning

Sophantering

Det är viktigt att sopor försluts ordentligt innan de slängs för att undvika lukt. Följ anvisningarna i miljöhuset. Källsortera avfall enligt instruktioner i miljörummet samt lokala föreskrifter från lokala renhållningsbolaget. 

Alla förpackningar som slängs ska vara rengjorda och hopvikta för att ta så liten plats som möjligt.

Tänk på att glödlampor, lysrör, batterier och elektronik inte får slängas i restavfallet, de ska sorteras enligt sorteringsguide.

Grovsopor

Större grovsopor som möbler, vitvaror etc ansvarar ni själva för att lämna på återvinningscentralen. 

7. Tvättstuga

Skötselregler för tvättstugan

Om alla hjälps åt så blir trivseln mycket bättre!

 • Respektera bokade tvättider. 
 • Mattor, madrasser, skor eller dylikt får inte tvättas i maskinerna. Behå med bygel ska tvättas i tvättpåse.
 • Maskiner och golv ska rengöras efter varje tvättid.
 • Töm luddfiltret i torktumlaren.
 • Släck belysningen och stäng dörren efter dig.
 • Husdjur är ej tillåtna i tvättstugan.
 • Rökning är ej tillåtet i tvättstugan. 

Felanmälan 

För felanmälan kontakta hyresvärden.

8. Energispartips

Nedan följer några enkla åtgärder och knep för att dra ner elförbrukningen hemma. Vill du ha fler tips? Besök www.allmannyttan.se.

Köket

 • Diska inte under rinnande vatten. Det går åt 75 liter vatten om man diskar en kvart. Använd i stället en balja eller propp i vasken om du inte har diskmaskin.
 • Använd eftervärmen. Stäng av spisen och ugnen en stund innan maten är klar och utnyttja eftervärmen. Öppna inte ugnsluckan i onödan. Varje gång du gör det sänks temperaturen i ugnen med mellan 25 och 50 grader.
 • Sätt lock på kastrullen. Du sparar 20 procent energi med ett lock på grytan eftersom det kokar upp snabbare.
 • Anpassa kastrullens storlek till plattan. Buckliga och repade kastruller drar mer energi. Använd kastruller och stekpannor med plana bottnar som passar till plattans storlek. Om kastrullen är 1 centimeter större än plattan ökar energiförbrukningen med 20 procent.
 • Ska du tina upp mat från frysen? Maten mår bättre av att du tar ut den i god tid och tinar den i kylen i stället för i mikron.
 • Frosta av frysen med jämna mellanrum. Det är också bra att dammsuga baksidan av kyl och frys.
 • Ställ in rätt temperatur. I kylen rekommenderas +5 och i frysen -18 grader. För varje grad kyla ökar förbrukningen med 5-10 procent.
 • Kör med full diskmaskin och använd kortast möjliga program.

Vardagsrummet

 • Vädra snabbt med tvärdrag och låt inte ett fönster stå på glänt hela dagen.
 • Byt till LED-lampor i julbelysningen och styr med timer.
 • Dator, TV och annan elektronik drar ström även i standby-läge – en del nästan lika mycket som när de är påslagna. Stäng därför av med strömbrytaren.
 • Släck lamporna när du lämnar rummet.
 • Dra för gardiner och persienner på natten – och kontakta hyresvärden om det drar från fönster och dörrar.
 • Byt till lågenergilampor eller LED-belysning.
 • Placera inte stora möbler framför elementen, då kan inte värmen komma ut i rummet.

Sovrummet

 • Släck när du lämnar rummet, även om du snart ska dit igen.
 • Använd energisparläge på datorn så att den går ner i viloläge med släckt skärm när den inte används.
 • Byt till lågenergilampor eller LED-belysning.
 • Sänk värmen i sovrummet så sover du bättre.

Badrummet

 • I en läckande toalett kan över 1 000 liter vatten om dagen försvinna. Säg till hyresvärden direkt.
 • Har du en elektrisk handdukstork så stäng av den när handdukarna är torra.
 • Stäng kranen när du borstar tänderna. Om vattnet står och rinner under tandborstningen försvinner sex liter helt i onödan.

Tvättstugan

 • Här är det bästa energispartipset att alltid fylla såväl tvättmaskin som torktumlare.

9. Undvik vanliga fel

Det finns mycket du som hyresgäst kan göra för att undvika vanliga fel. Några tips:

I badrummet

 • Golvbrunnen måste rengöras ibland. Ofta beror dålig lukt i badrummet på att brunnen är igensatt av hår och annat. 
 • Kontrollera silen och vattenlåset i handfatet innan du anmäler om stopp.
 • Använd inte kaustiksoda eller starka kemikalier i avloppet. 
 • Tänk på att inte spola ner annat än toalettpapper i toaletten!
 • Använd inte vassa föremål i eller runt brunnen då tätskiktet kan skadas.

I köket

 • Undvik att hälla ut kaffesump i vasken.
 • Matolja får inte hällas i avloppet! Det stelnar och blir stopp.
 • Tvätta ugnen så snart den har blivit nedsmutsad. Har matrester bränts fast kan det krävas ett särskilt rengöringsmedel för ugnar. Ugnsrengöringsmedel är ofta starkt, så det är klokt att använda skyddshandskar.
 • Rengör filtret i spisfläkten regelbundet.
 • Frosta av frysen regelbundet. Tjocka lager is ger dig dyra elräkningar. Isen ska tinas bort vid avfrostningen, aldrig hackas bort! Genom att ställa in kastruller med hett vatten kan man påskynda avfrostningen. Torka ur frysen ordentligt efteråt då kvarvarande fukt påskyndar isbildning. OBS! Använd aldrig hårtork, värmefläkt eller någon annan elektrisk utrustning när du skall frosta av frysen.

Elektricitet

 • En trasig säkring är oftast skälet till att strömmen inte fungerar. Om strömmen går bör du kontrollera säkringsskåpet i din lägenhet. 
 • Går säkringen sönder direkt igen bör du kontrollera om det kan vara fel på någon elektrisk utrustning i din lägenhet. Är lägenheten utrustad med automatsäkringar behöver du bara återställa den säkring som löst ut. Kontrollera att kontakten till takbelysningen är rätt inkopplad, om det finns tre hål kan den vara felvänd.
 • Kontrollera glödlampor samt lysrör och byt alltid både lysrör och glimtändare samtidigt.
 • Är säkringarna i ditt säkringsskåp hela och strömmen fortfarande är borta, kan felet bero på att en huvudsäkring har gått sönder. Anmäl då felet.

Lås

 • Smörj själv med låsolja, siliconespray eller annat för ändamålet godkänt smörjmedel. (använd inte 5:56, WD 40 eller symaskinsolja)

10. Fixa själv

Här kan du ta del av några tips. 

Rengöra spisfläkten

Det är viktigt att filtret i spisfläkten underhålls och rengörs regelbundet för att förhindra brand, att gammalt fett droppar ner i maten och för att fläkten ska fungera korrekt. 

Först behöver du ta ner filterhållaren, det finns oftast en liten knapp eller fjäder på undersidan av fläkten för att lossa hållaren. 

Tvätta sedan hållaren och filtret. Det finns två olika typer av filter beroende på typ av fläkt. Det silvriga stålfiltret kan rengöras i diskmaskinen, det svarta tygfiltret rengörs för hand i vasken. Använd varmt vatten, diskmedel och en diskborste. Om det är mycket fett – låt filtret ligga i uppkokat vatten i vasken med diskmedel en stund innan du rengör det. Låt delarna sedan torka ordentligt innan du monterar tillbaka filtret.

Hur ofta man behöver rengöra filtret beror på hur ofta du lagar mat och vilken typ av mat du lagar. Man bör kolla om filtret behöver rengöras minst en gång i månaden.

Rensa golvbrunnen i badrummet

För att förhindra översvämning och stopp i avloppet är det viktigt att rensa vattenlåset regelbundet. Det finns många olika brunnskonstruktioner men principen är samma. Lyft först bort brunnslocket och lyft sedan upp vattenlåset som sitter i brunnen. Vissa vattenlås har ett ”öra” att dra i och i vissa fall är det fastsatt med skruvar som då först behöver skruvas upp. Töm sedan vattenlåset i toaletten, om det är mycket hår och ludd är ska det slängas i restavfallet så det inte blir stopp i toaletten. Skölj sedan av och sätt tillbaka alla delar i brunnen. Var noga så det blir tätt, en glipa vid vattenlåset kan skapa dålig lukt i badrummet. Undvik att rengöra med starka kemikalier!

Byta säkring

För de flesta finns det ett elskåp med säkringar i lägenheten, oftast i hallen eller i förrådet.
Om en säkring går sönder pga överbelastning (tex om man använder samma eluttag till många apparater eller till apparater som drar mycket ström) så behöver säkringen bytas.
Ett äldre skåp med säkringar kan se ut enligt bilden nedan till vänster.
Det första du gör är att slå av huvudströmmen via en spak, i fallet nedan är det den turkosa vridspaken på vänster sida. Sedan behöver du lokalisera vilken av säkringarna som har gått sönder.
I mitten av de vita hållarna ser du en glasruta, när en säkring går sönder lossnar en liten metallbit från mitten av säkringen, se bild nedan till höger. Den lilla biten som lossnar har olika färg beroende på säkringens kapacitet.

När du lokaliserat den trasiga säkringen skruvar du ut den vita hållaren och byter ut proppen inuti till en ny med samma färg. Kapaciteten på säkringen och de olika färgerna motsvarar Ampere (A). Se till att alltid ha extra säkringar liggandes hemma, säkringar kan man köpa i mataffären!

Om du råkar byta till fel färg/kapacitet är det ingen fara, det värsta som kan hända är att säkringen lättare går sönder igen om du bytt ut den till en säkring med lägre kapacitet.
Du kan inte råka byta ut den till en säkring med för hög kapacitet för då är den för stor för att kunna skruvas tillbaka i centralen. När du är klar kan du slå på huvudströmmen igen! 

Byta lysrör

De flesta bänkarmaturer har lysrör. Om lysröret går sönder byter du det enkelt själv. Man bör även byta glimtändaren när man byter lysröret, se bild nedan för lysrör och glimtändare till höger. Delarna kan tas med till butiken för att få hjälp med att det blir rätt delar. Rören finns i olika styrka, längder och tjocklekar.

För att lossa lysröret – håll i röret, inte för hårt, och vrid ett kvarts varv. Gör samma med glimtändaren, vrid ett kvarts varv motsols.

Sätt i ny glimtändare genom att vrida åt motsatt håll. Sätt i nya röret på samma sätt genom att vrida tills du hör ett klick. 

11. Drift- och skötselanvisningar

Anläggnings-ID & nätägare 

När du ska skaffa ett nytt elhandelsavtal behöver du uppge adress och anläggning-ID. Du behöver också ange detta ID när du anmäler flytt till ditt elnätsbolag.

Lägenhetsunderhåll 

Alla 3Hus fastigheter har en underhållsplan för när fastighetsunderhåll ska utföras. Vad gäller invändigt underhåll i lägenheterna så utförs detta endast vid behov för att spara på miljö och för att använda våra gemensamma resurser där de behövs som mest. 

TV, telefoni och internet (bredband)

På följande hemsidor hittar du information: 

Värme och vatten

Värme

Uppvärmning av Er lägenhet sker med radiatorer (värmeelement). Radiatorerna är försedda med s.k. termostatventiler. Termostaterna skall normalt vara fullt öppna d.v.s. öppnade moturs till stopp. Termostaterna är inställda på 21 grader max-värme, d.v.s. det går endast att sänka värmen.

Det är av största vikt att luftcirkulationen runt termostaterna inte hindras av gardiner, möbler e.dyl. Var observant på att värmen helt kan stängas och radiatorerna bli kalla då rummet får tillskottsvärme genom solinstrålning eller då flera personer vistas i utrymmet.

För att undvika energispill och därmed ökad uppvärmningskostnad skall radiatorer stängas av vid vädring.

Missljud eller ojämn värmefördelning på radiatorns ovansida kan tyda på att det förekommer luft i radiatorn och i värmesystemet. Avluftning bör utföras av fastighetsskötaren då man samtidigt skall kontrollera att värmesystemet är uppfyllt till rätt vattennivå och tryck.

Golvbrunnar

För att förhindra stopp eller lukt skall golvbrunnar rengöras regelbundet.
Ta ur vattenlåsinsatsen och rengör den. Vid montering skall observeras att insatsen blir helt nertryckt i brunnen.

Vid rengöring får endast godkända medel användas som t.ex. diskmedel. Medel typ kaustiksoda får under inga omständigheter användas.

Vattenlås

Rengör regelbundet vattenlås under diskbänkar och tvättställ. Vid montering skall uppmärksammas att packningar och o-ringar kommer rätt och håller tätt. Vidare skall försiktighet iakttas så att gängorna inte skadas.

Sanitetsporslin och blandare

Vanliga WC-stolar och tvättställ har en glaserad yta vilken är lätt att hålla ren. Glaserade ytor är även beständiga mot de flesta kemikalier. Vid rengöring kan vanliga rengöringsmedel användas. Rengöringsredskap som innehåller slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror eller alkalier bör inte användas.

Droppande kranar och läckande WC-stolar missfärgar den glaserade ytan med en brun eller grön beläggning av järn, koppar eller kalk. Dessa missfärgningar kan avlägsnas med specialmedel typ IFÖ Clean vilket kan köpas i VVS-butiker. Ifall det förekommer svåra beläggningar skall IFÖ Clean Super användas. För att undvika missfärgning skall läckage snarast åtgärdas.

Sits och lock på WC-stol

Sits och lock är som regel tillverkade i polypropenplast och skall endast avtorkas med fuktig trasa med en tillsats av tvåltvättmedel. Sits och lock kan lätt demonteras från stolen genom att med ett fast grepp om både sits och lock dra rakt upp.

Efter det att sits och lock tagits av kan dessa enkelt sköljas i duschen.
Sits och lock är inte avsedda att stå på. Därvid repas lätt ytan vilket försvårar framtida rengöring.

Vattenavstängning

Huvudavstängningsventiler för kallt och varmt vatten finns i schakt innanför inspektionslucka.

Separat avstängning för tvättmaskin finns intill (bakom, ovanpå) maskinen. Denna bör vara avstängd när maskin ej är i drift.

Separat avstängning för Diskmaskin finns på köksblandare. Denna bör vara stängd när maskin ej är i drift.

Ventilation 

Stängning av ventilationen

Vid fara för inandning av rök eller giftiga gaser som kommer utifrån vid olyckor, bränder etc. behöver ventilationen stängas av och dörrar och fönster stängas. För att stänga av ventilationen i din bostad bryt strömmen till aggregatet. 

Observera att ventilationen ej får stängas i övriga fall eller mer än temporärt då ventilationen är viktig för byggnadens livslängd och för att motverka fuktproblem, mögel etc.

12. Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning ska alltid godkännas av 3Hus

Med andrahandsuthyrning menas att du som har ett förstahandskontrakt upplåter din lägenhet till någon annan för självständigt brukande.
Har du ett förstahandskontrakt och godtagbart skäl har du möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand. 

All andrahandsuthyrning oavsett omfattning kräver tillstånd. Det innebär att den som innehar förstahandskontrakt måste ha ett godkännande från hyresvärden om att få lov att hyra ut i andra hand.
Olovlig andrahandsuthyrning oavsett tid kan leda till att hyreskontraktet sägs upp.

Att hyra ut sin lägenhet enbart för att vilja tillgodogöra sig hyra är inte ett godtagbart skäl för att hyra ut i andra hand. Bostadslägenheten får inte användas för annat ändamål än det avsedda. Det är heller inte tillåtet att ha inneboende i lägenheten som medför men för hyresvärden, exempelvis ett ökat slitage. Har du inhyst utomstående personer i lägenheten i sådan omfattning att olägenheter uppkommer kan kontraktet komma att sägas upp.

Hyr du i andra hand och är osäker på om förstahandshyresgästen har tillstånd är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss om du vill hyra ut din bostad i andra hand.