Kommersiella fastigheter

Vi tar hand om er expansion eller ett förändrat upplägg för verksamheten så att ni kan fokusera på era affärer. Vi knyter samman trådarna och ser till att er verksamhet problemfritt hamnar i ett nytt hyresavtal med 3Hus. Vi arbetar aktivt med att identifiera mark för nyproduktion, men också med att omvandla befintliga fastigheter som vi bedömer har potential för ändamålet. Tillsammans hittar vi den lösningen som passar din verksamhet bäst.