Hästen 11,  Åstorp

Kommersiell fastighet mitt i centrum på Åstorp. Nära handel och kommunikationer. Uthyrbar area på cirka 623 kvm. Vakant.

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Inflyttning
Avslutat