Hällkistan

Ca 10 000 m² tomt är inköpt strax intill yttre Ringvägen och Ystadvägen i Malmö där 3Hus ska uppföra nytt kontor och lager för BAB Byggtjänst ABs region Malmö-verksamhet.

Anläggningen kommer utföras enl samma koncept, stil och omfattning som BABs etablering i nordvästra Skåne (Åstorp), denna uppfördes 2010. Med hjälp av Möller Arkitekter har vi även denna gång skapat en spännande och unik arkitektur som inrymmer ett 30-tal kontor, gemensamma utrymmen och lagerfaciliteter.

Projektet utförs utifrån miljömål inom förnyelse, energi och hälsa. Byggnationen utförs som förtroendeentreprenad med och enligt BABs modell för samverkan- och partneringgenomförande – anläggningen överlämnas nyckelfärdig! Planering pågår för fullt och produktionsstart beräknas ske till hösten 2017 med inflyttning i slutet av 2018.

Dokument

PROJEKTSTATUS


Planering
Startat
Pågående
Avslutat