Ejdern

Under 2016 tecknades en avsiktsförklaring med Örkelljunga kommun avs Kv Ejdern, ett centralt beläget bostads- och handelsområde i Örkelljungas tätort.

Parter har gemensamt intresse av att tillskapa centralt och naturnära belägna bostäder inom Örkelljungas tätort som en del i utvecklingen av regionen. Avsikten är att uppföra intressanta, ändamålsenliga och moderna bostäder med olika upplåtelseformer samt eventuella lokaler för kontor, handel och offentlig verksamhet.

I delar av området finns detaljplanelagda tomter som med mindre förändringar redan blivit byggklara. Övriga området ska detaljplaneläggas och i processen kommer båda parter vara delaktiga och gemensamt verka för att skapa en så bra och flexibel slutprodukt som möjligt, varefter 3Hus bereds möjlighet projektutveckla över tid i marknadsmässigt lämplig byggnationstakt. En utveckling i ett tiotal etapper med möjliga 250 bostäder.

Vi ser en framtid med hela Ejdern att utvecklas till den stadsnära bebyggelse som hela tiden varit avsikten. Vi skapar en närhet till affärer, kommunikationer, vårdcentral samt Pinnån med fantastisk miljö och möjlighet till rekreation för våra boende, säger Carina Zachau kommunalråd i Örkelljunga kommun.

Det är viktigt att se till helheten för området och exploateringen av dessa framtida fastigheter kommer att ske etappvis under ett tio-tal år. Vi beräknar att det skulle vara rimligt att släppa ett 30-tal lägenheter per år och samtidigt få inflyttning till dessa, säger Carina Zachau.

 I takt med den stadsnära bebyggelsen med service och trygghet för våra äldre, möjliggör vi både en inflyttning och omflyttning i kommunen som kommer att generera många positiva bieffekter. För varje inflyttning vi har skapas också större underlag för den handel och de företag som redan finns samt större underlag för kollektivtrafik, för att nämna några exempel. Det är en styrka för Örkelljunga att det finns en framtidstro och att det finns företag som är beredda att investera och skapa arbetstillfällen vilket i sig utvecklar kommunen, avslutar Carina.

Carina Zachau, Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Örkelljunga

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Inflyttning
Avslutat