Integritetspolicy

PRIVACY OCH COOKIES POLICY

Här hittar du all information du behöver om 3Hus privacy- och cookies policies.

PRIVACY POLICY/DATASKYDDSPOLICY

I dataskyddspolicyn beskrivs hur Fastighets AB 3Hus behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig och hur dina rättigheter och integritet skyddas. Fastighets AB 3Hus värnar om din personliga integritet, och vår dataskyddspolicy syftar till att förklara på vilket sätt vi samlar in dina personuppgifter och hur de sedan används. Ur Policyn går att utläsa vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dessa gällande.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Fastighet AB 3Hus
Box 163, 265 22 Åstorp
Åstorp 556739-8010

VAD ANVÄNDER VI DIN INFORMATION TILL?

Fastighet AB 3Hus behöver behandla dina personuppgifter för att kunna info och fullfölja affärsavtal. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av Fastighet AB 3Hus för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev och tävlingar. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post.

Vi använder oss av cookies för att förbättra upplevelsen på vår webbsida för dig som användare. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som används för att till exempel ge dig en smidigare användarupplevelse av hemsidan eller för att ge dig fortlöpande information som är relevant för dina önskemål och val.

KOMMER FASTIGHETS AB 3HUS ATT DELA DIN INFORMATION MED NÅGON?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för Fastighet AB 3Hus räkning för de syften som beskrivs i den här dataskyddspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt Fastighet AB 3Hus instruktioner. Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag.

Vi kommer dock aldrig att sälja personuppgifter till tredje part.

Om dina uppgifter överförs till tredje land (exempelvis USA) säkerställer vi att någon av följande rättsliga säkerhetsåtgärder tillämpas: beslut om att ett land säkerställer en adekvat skyddsnivå, Privacy Shield mellan EU och USA, standardavtalsklausuler eller ditt samtycke. Uppgifter överförs aldrig till tredje land utan någon av dessa säkerhetsåtgärder.

MYNDIGHETER

I händelse av att myndigheter efterfrågar information och aktivitet relaterat till dina personuppgifter måste Fastighet AB 3Hus delge den information som efterfrågas. Exempel på sådan myndighet är Skatteverket och Polisen.

KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHETEN 

I händelse av försäljning av Fastighet AB 3Hus eller Fastighet AB 3Hus köp av annan verksamhet kan dina personuppgifter delas med tredje part.

I VILKA LÄNDER SKER VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer vid varje tillfälle att behandlas inom EU/EES, med undantag för de cookies som hanteras av Google i USA.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge lagen (till exempel Bokföringslagen) kräver att det sparas och så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra de åtaganden vi har gentemot dig som kund. När personuppgifterna inte längre behövs i enlighet med ovan beskrivning plockas uppgifterna bort och går ej att återställa eller på annat sätt härledas.

DINA RÄTTIGHETER TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING:

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära att få ett utdrag av de uppgifter vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli glömd. Du har rätt att begära borttagning av dina personuppgifter när syftet med behandlingen inte längre är aktuellt. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Fastighets AB 3Hus, som hindrar omedelbar borttagning av dina personuppgifter eller delar av dem. Dessa skyldigheter kommer bla från bokförings- och skattelagstiftning. I så fall sparas enbart de personuppgifter som vi är skyldiga att spara för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

KONTAKT VID FRÅGOR OCH KLAGOMÅL

Fastighets AB 3Hus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Du kan kontakta personuppgiftsansvarig på Fastighets AB 3Hus för alla dina frågor kring dataskydd via mail till info@3hus.se eller via vanlig post till Fastighets AB 3Hus, Att: Personuppgiftsansvarig, Fastighet AB 3Hus
Box 163, 265 22 Åstorp

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Detta gör du enklast genom kontakt via www.datainspektionen.se.