Tjänster

3Hus erbjuder projektutveckling av kommersiella lokaler och bostäder med olika upplåtelseformer. Vi bedriver all verksamhet med ständig fokus på långsiktiga och personliga relationer med kunder, medarbetare och leverantörer. Vi eftersträvar full samverkan och öppenhet i projektets alla faser. Vi bygger med gediget hantverk och miljögodkända material för en hållbar utveckling. Engagemang och hög kompetens är grundstenarna i arbetet.

Kommersiella fastigheter

Vi tar hand om er expansion eller ett förändrat upplägg för verksamheten medan ni kan fokusera på era affärer. Vi knyter samman trådarna och ser till att er verksamhet problemlöst hamnar i ett nytt hyresavtal med 3Hus. Vi arbetar aktivt med att identifiera mark för nyproduktion, men också med att omvandla befintliga fastigheter som vi bedömer har potential för ändamålet. Tillsammans hittar vi vad som passar din verksamhet bäst.

Bostäder

Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion, försäljning och förvaltning. 3Hus behärskar allt detta på ett värdeskapande sätt, inte minst genom en nära kontakt med slutkunderna. Detta skapar trygghet för den kund som köper en bostad av oss, det garanterar också kommuner och andra intressenter en samarbetspartner med stor kompetens.