Trädgårdsstaden i Eslöv

Med utgångspunkt i en platsanalys och fyra starka idéer om odling, interaktion,
smarta lösningar och stadsmässighet vill vi förverkliga visionen om…
Trädgårdsstaden.

Kvarteret ska bli en symbol för en hållbar framtid. Odling och grönska binder ihop kvarteret socialt och visuellt. På generösa gemensamma ytor finns fruktträd, odlingsbäddar och växthus. Möjligheten att komma nära grönska och delta i matproduktion och trädgårdskötsel bidrar till goda hälsoeffekter. Smart planerad växtlighet ger tillsammans med ett smart dagvattensystem en ökad biodiversitet. Husen byggs i trä och med solceller på taken genereras även ren el.

Gemensamma odlingar skapar mötesplatser som ger sammanhållning och trygghet. Flödena av människor ökas genom att tillföra passager och gränder.
Människor kan mötas på små sociala platser med hög kvalitet. I det sociala kvarteret finns naturliga sittytor, flöden som passerar ett träd eller en varm
ficka i lä i solen. Demokratiska platser tillgängliga för alla. Kvarteret ger plats för Eslövs alla invånare. Programmeringen av de gemensamma delarna i kvarteret möjliggör en blandning av unga och gamla, mindre bemedlade och välbeställda.

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Inflyttning
Avslutat

Välkommen med din intresseanmälan:

Intresseanmälan Trädgårdsstaden Eslöv