Spira

Drottninghög står nu inför en omvandling med förtätning, större torg, bättre kollektiv-trafik och tydligare koppling till centrum. Som en del av H22 byggs nu ett nytt stadsrum som hjärta för stadsdelen och en ny förtätning som kan ge stöd åt innovation, rum och stråk.

Ett nytt landmärke växer fram

Byggnaden, om ca 8.000 kvm i 16 våningsplan, ska inrymma en kombination av bostadsrätter och hyresrätter samt lokaler för att nå allmänheten och balansera utbudet i området. Med Spira skapar vi ett urbant landmärke bestående av en byggnad som mjukt trappar sig upp från 3 till 16 våningar. Det blir ett nytt stadsrum som hjärta för stadsdelen och en ny förtätning som kan ge stöd åt rum och stråk. Spira blir Drottninghögs nya landmärke och är utgör också en del av H22

Unikt boende med fantastiska möjligheter

Drottninghög är en stadsdel som står inför stora förändringar, som just nu förtätas med större torg, bättre kollektivtrafik och tydligare koppling till centrum. Spira ska vara något som de boende i Drottninghög och Helsingborg ska vara stolta över. Det kommer att bli en exceptionell fastighet och ett riktigt guldkorn för hela Drottninghög och stadsdelens utveckling.

Drottninghög

3Hus ingår i familjeägda BrA Invest-gruppen och har tillsammans med systerbolagen BAB bygg och BAB anläggning lång erfarenhet och bred kompetens inom alla typer av byggnationer. Nu äntligen är det dags för säljstarten av bostadsrätter på Drottninghög.

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Inflyttning
Avslutat

Välkommen med din intresseanmälan:

Intresseanmälan Drottningen, Helsingborg