Ramlösa Östra

Östra Ramlösa kommer bli en ny stadsdel i Helsingborg. Helsingborgs stad har påbörjat arbetet att ta fram en detaljplan för området. Här kommer skapas en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär och gröna värden.

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Inflyttning
Avslutat

Välkommen med din intresseanmälan:

Intresseanmälan Ramlösa Östra