Orren –
Bjuvs nya stadsdel

Bostadsrätter & Hyresrätter
Flerfamiljshus

Mitt i centrum


Att Spira betyder att växa fram ur jorden eller en symbol i form av en kunglig stav, precis som vi vill symbolisera med 3Hus i Drottninghög. Betydelsen att växa fram och knoppas symboliserar såväl Drottninghögs utveckling som historia med äppellundar och kungliga associationer.

Orren

Orren ligger mitt i Bjuv och kommer bli en viktig del i det nya Bjuv. Du tar
dig med lätthet till centrum, skola, handel, service och kommunikationer.

Grönska från Folketshusparken letar sig in mellan byggnaderna och bildar
sammanhållna stråk. Dessa stråk utgör i sin tur länkar mellan
redan etablerade målpunkter och verkar stärkande för centrala Bjuv.

Eftersom gröna stråk kan koppla samman och förvalta Bjuvs potential.

Orren – Ett unikt boende mitt i centrum

Läget

Med all möjlig service och närhet till kommunikation är detta läget som bra som det kan bli. Här kan alla samlas och leva.

Väljer du att bosätta dig på Orren, kommer vardagen bli lite
lättare.

Husen

Området kommer bli unikt med den stora variationen av
bebyggelse. Allt från den yteffektiva 1:an till radhuset i 2 plan på strax över 100kvm.

Den stora variationen kommer skapa dynamik och liv i kvarteret.

Inom Orren kommer där uppföras bostadsrättsradhus i ett och två plan samt flerfamiljshus både som bostadsrätter och hyresrätter.

Stor variation kommer finnas inom området. Punkthus i olika höjder, ett lamellhus i söder, radhus i två plan samt radhus i ett plan.

Projektstatus

Gör en intresseanmälan