Hansahusen på Råå

Den arkitektoniska idén tar i hög grad utgångspunkt i gamla Råås stadsbild och
tomtens kvaliteter och möjligheter

Tanken har varit att uppföra byggnader på fastigheten som genom ett tydligt tema skapar en helhet men samtidigt tillåter variation vilket ger liv åt kvarteret. Byggnadskropparna är monoliter där takkupor och balkonger adderas i ett medvetet tillägg. För att ytterligare förstärka temat är alla balkonger utanpåliggande. Fasaderna är hierarkiskt ordnade och avvikelser i fönsterplaceringen skapar dynamik och förstärker variationen. Ambitionen har varit att skapa en tät och urban miljö utmed Landskronavägen, med byggnader i tre till fyra våningar, och en mer småskalig bebyggelse i radhusen mot Lussebäcken och parken, med en grön yta mitt i området för gemensamma aktiviteter.

Byggnaderna anpassas till platsens identitet, samtidigt som husen är moderna och samtida i sitt utryck med konnotationer till lokal byggtradition bl a i val av material och med tydliga ambitioner om ett hållbart och modernt boende. Husen tar avstamp i lokal tradition genom det traditionella stadens småskalighet med variationsrik låg bebyggelse och omsorg för detaljer.

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Inflyttning
Avslutat
kontaktperson

Cecillia Nyström

Mobil: 0737-45 37 01
Mail: Cecilia.Nystrom@vaningen.se

Emil Antolovic

Mobil: 0708-88 76 55
Mail: emil.antolovic@vaningen.se