3hus

Om oss

3Hus ingår i familjeägda BrA Invest-gruppen och är en del i koncernens affärsområde – Bygg och Fastighet. Vi är fastighetsbolaget med affärsidé att utveckla och förvalta fastigheter för långsiktigt ägande. Personligt engagemang och korta beslutsvägar driver oss framåt tillsammans med viljan att hjälpa till och utveckla samhället genom ändamålsenliga kvalitativa bostäder och kommersiella lokaler.

I ryggen har 3Hus systerbolaget BAB Byggtjänst och dess produktionsresurser. Tillsammans har vi mycket stort kunnande och bred kompetens inom alla typer av bebyggelse. Detta och moderbolagets finansiella styrka, ger oss fantastiska möjligheter att vara en långsiktig partner i projekt som skapar lönsamhet och tillväxt för alla.

Vi har rötterna i Nordvästra Skåne med huvudkontor i Åstorp och är verksamma i södra Sverige.

Vår historia

3Hus – 3 fastigheter och 3 ägare blev 3Hus. När de tre ägarna Gösta, Karl-Erik och Thomas sommaren 2001 bestämde sig för att avyttra rörelsen BAB Byggtjänst, behöll man fastighetsbeståndets tre fastigheter i nybildade bolaget Fastighets AB 3Hus.

Sommaren 2008 förvärvade BrA Invest även fastighetsrörelsen och bolaget införlivades i gruppen. Namnet 3Hus behölls för hela verksamhetsområdet, cirkeln var sluten.